Plusnederlands

Voor leerlingen

Iets voor jou?
Heeft het schoolvak Nederlands je nieuwsgierigheid gemaakt, bijvoorbeeld naar de vraag waarom maatschappelijke discussies over de verengelsing van de Nederlandse taal (of islamisering van de Nederlandse cultuur) zo hoog op kunnen lopen? Of naar de vraag of het Nederlands ingewikkelder is dan andere talen? Of naar de vraag of kinderen in Nederland meer of minder lezen dan kinderen in andere landen? Dan is PlusNederlands iets voor jou. Alle leerlingen van het vmbo, havo en vwo kunnen meedoen aan onderdelen van het programma.

Drie onderdelen. PlusNederlands bestaat uit drie onderdelen die je los van elkaar kunt volgen, maar die elkaar aanvullen en dus ook alle drie gevolgd kunnen worden:

  • Olympiade: in competitie met leerlingen uit Nederland en Vlaanderen zoek je oplossingen voor problemen die met de Nederlandse taal en Nederlandstalige culturen te maken hebben;
  • Verkenningen: je leert het onderzoek kennen dat naar de Nederlandse taal en cultuur wordt gedaan, en gaat op bezoek bij organisaties die je meer kunnen leren over die Nederlandse taal en cultuur;
  • Schrijfakademie: onder deskundige begeleiding leer je creatief en journalistiek te schrijven over de Nederlandse taal en cultuur.
In het plusprogramma leer je anders en dieper over de Nederlandse taal en cultuur denken. Je leert vragen stellen over die Nederlandse taal en cultuur, om allerlei zaken op het spoor te komen die misschien vanzelfsprekend lijken, maar het niet zijn. Je leert onderzoek te doen om antwoorden op je vragen te krijgen, en gaat ervaren hoe taal en cultuur de Nederlandse samenleving bepalen.

Wat ga je kunnen? Je leert onderzoek doen naar de Nederlandse taal en cultuur, en over dat onderzoek te schrijven. Dat kan creatief schrijven zijn: je leert bijvoorbeeld een gedicht schrijven nadat eerst veel Nederlandse gedichten te hebben gelezen om de kunst af te kijken. Ook journalistiek schrijven kun je leren: hoe schrijf je een krantenartikel over een onderzoek naar de manier waarop Google vertaalsoftware voor het Nederlands maakt? Of naar de rol van mecenassen in de Nederlandse uitgeverswereld? Of naar de wetgeving rond de begrijpelijkheid van medische communicatie?

Wil je meer weten over PlusNederlands? Op jouw school wordt hier mogelijk al reclame voor gemaakt. Mocht dat niet zo zijn: vraag dan je docent Nederlands om meer informatie of mail ons (info@PlusNederlands.nl).
Voor een aantal onderdelen van PlusNederlands kun je een certificaat krijgen. Dit wordt bijgeschreven op je CVS, Curriculum Vitae et Scholae.