Plusnederlands

Voor leerlingen

Iets voor jou?
Heeft het schoolvak Nederlands je nieuwsgierig gemaakt, en wil je meer weten over de geschiedenis en toekomst van de Nederlandse taal en cultuur? Dan is PlusNederlands iets voor jou. Alle leerlingen van het vmbo, havo en vwo kunnen meedoen aan de Olympiade en Schrijfakademie, het Onderzoekslab is speciaal bestemd voor leerlingen uit vwo 5-6.

Drie onderdelen. PlusNederlands bestaat uit drie onderdelen. Je kunt ze ook los van elkaar, maar ook samen volgen:

  • Olympiade: in competitie met leerlingen uit Nederland en Vlaanderen vind je oplossingen voor puzzels en problemen rond de Nederlandse taal en Nederlandstalige culturen;
  • Schrijfakademie: onder deskundige begeleiding leer je schrijven;
  • Onderzoekslab: je leert onderzoek doen naar de Nederlandse taal en Nederlandstalige culturen.
Dat hangt een beetje af van het onderdeel dat je volgt, maar alle onderdelen zijn erop je gericht je meer kennis over de Nederlandse taal en cultuur te geven, en die kennis onder woorden te brengen zodat je die ook weer met anderen kunt delen.
Wil je meedoen met onderdelen van PlusNederlands? Op jouw school wordt hier mogelijk al reclame voor gemaakt. Mocht dat niet zo zijn: vraag dan je docent Nederlands om meer informatie of mail ons (info@PlusNederlands.nl).
Voor een aantal onderdelen van PlusNederlands kun je een certificaat krijgen. Dit wordt bijgeschreven op je CVS, Curriculum Vitae et Scholae.