Plusnederlands

Over ons

Missie. PlusNederlands stimuleert leerlingen – over de volle breedte van vmbo tot vwo – in aansluiting op het schoolvak Nederlands verder de diepte in te gaan en aanvullende vragen te leren stellen over de Nederlandse taal en cultuur. We hebben de ambitie leerlingen te begeleiden in hun zoektocht naar antwoorden en leren ze over hun vondsten te schrijven.


Vragen over de Nederlandse taal en cultuur kunnen, en deze visie ontlenen we aan het Meesterschapteam Nederlands dat meedenkt over verandering van het curriculum van het huidige schoolvak Nederlands, vanuit vier perspectieven gesteld worden:

  1. systematisch perspectief: hoe zitten taal, taalgebruik en literatuur/tekstuele cultuur in elkaar?
  2. individueel perspectief: wat is de relatie tussen taal, literatuur/cultuur en de kenmerken van de individuele taalgebruiker?
  3. sociaal perspectief: welke sociale functie vervullen taal en literatuur/cultuur?
  4. historisch perspectief: hoe veranderen taal en literatuur en de opvattingen over taal/cultuur?[4]

Geïnspireerd door de meest recente visie zoals geformuleerd door de ontwikkelgroep voor het schoolvak Nederlands vanuit Curriculum.nu, onderscheiden we drie leergebieden binnen PlusNederlands:

  1. Taal en Communicatie
  2. Taal, Cultuur en Identiteit
  3. Taal, Techniek en Gezondheid
Het recente proefschrift van Els van Rooij inspireerde onze didactiek. Zij stelt dat uitdagend middelbaar onderwijs de nieuwsgierigheid (‘need for cognition’) aan weet te wakkeren. Dat moet al in het schoolvak Nederlands zelf gebeuren. PlusNederlands beoogt de nieuwsgierig geworden leerlingen op te vangen. Via die vragen worden leerlingen aangespoord verder te kijken dan hun eerste waarnemingen.

PlusNederlands wordt gecoördineerd door de Universiteit Utrecht (prof. dr. Els Stronks), namens de andere universiteiten met opleidingen Nederlandse taal en cultuur (Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Groningen, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Antwerpen). Vanuit PlusNederlands onderhouden we verder nauwe banden met: SLO, het ontwikkelteam Nederlands van curriculum.nu; het Meesterschapsteam Nederlands van de VSNU; docenten op middelbare scholen; Taalunie, KANTL, KNAW, Maatschappij der Nederlandse letterkunde, Akademie van Kunsten (KNAW), Stichting Lezen en Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.

Mail ons via: info@PlusNederlands.nl.


Logo: Susi Bikle.
Afbeelding Olympiade: ‘Intocht van het alfabet in Rome’, Ben Joosten, 2007, gereproduceerd met toestemming van de erven Joosten, met dank aan mevrouw Joosten-Eerdmans en uitgeverij Vantilt.
Afbeelding Verkenningen: ‘Ex libris van JFN, Samuel Jessurun de Mesquita, in of na 1910’, Rijksmuseum.
Afbeelding Schrijfakademie: ‘Man ontvangt inspiratie door kus van muze, Emile Berchmans, 1895’, Rijksmuseum.
Overige afbeeldingen: iStock, beeldbank Universiteit Utrecht.