Plusnederlands

Over ons

PlusNederlands stimuleert leerlingen – over de volle breedte van vmbo tot vwo – binnen of in het verlengde van het schoolvak Nederlands verder de diepte in te gaan en aanvullende vragen te leren stellen over de Nederlandse taal en Nederlandstalige culturen. Met opdrachten stimuleren we leerlingen in hun zoektocht naar antwoorden, en in hun ambitie daarover te schrijven. Voor docenten bieden we mogelijkheden hun leerlingen op de eigen school te begeleiden.

PlusNederlands is onderverdeeld in een Olympiade (vragen beantwoorden in wedstrijdverband) en Verkenningen (onderzoek doen en nieuwe vragen leren stellen). Het programma is in aanbouw, wordt de komende jaren steeds verder uitgebreid.

Vragen over de Nederlandse taal en cultuur kunnen, en deze visie ontlenen we aan het Meesterschapteam Nederlands dat meedenkt over verandering van het curriculum van het huidige schoolvak Nederlands, vanuit vier perspectieven gesteld worden:

    1. systematisch perspectief: hoe zitten taal, taalgebruik en literatuur/tekstuele cultuur in elkaar?
    2. individueel perspectief: wat is de relatie tussen taal, literatuur/cultuur en de kenmerken van de individuele taalgebruiker?
    3. sociaal perspectief: welke sociale functie vervullen taal en literatuur/cultuur?
    4. historisch perspectief: hoe veranderen taal en literatuur en de opvattingen over taal/cultuur?

Het recente proefschrift van Els van Rooij inspireert onze didactiek. Zij stelt dat uitdagend middelbaar onderwijs de nieuwsgierigheid (‘need for cognition’) aan weet te wakkeren. Dat moet al in het schoolvak Nederlands zelf gebeuren. PlusNederlands beoogt de nieuwsgierig geworden leerlingen op te vangen. Door de opdrachten worden leerlingen aangespoord verder te kijken dan hun eerste waarnemingen.

PlusNederlands wordt gecoördineerd door de Universiteit Utrecht (prof. dr. Els Stronks), namens de andere universiteiten met opleidingen Nederlandse taal en cultuur in Nederland en Vlaanderen (Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Groningen, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Antwerpen). Vanuit PlusNederlands onderhouden we verder nauwe banden met: SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling), het ontwikkelteam Nederlands van curriculum.nu; het Meesterschapsteam Nederlands van de VSNU; docenten op middelbare scholen; Taalunie, KANTL, KNAW, Maatschappij der Nederlandse letterkunde, Akademie van Kunsten (KNAW), Stichting Lezen en Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.

Heb je vragen, of wil je meedoen? Mail met ons (info@plusnederlands.nl).


Logo: Susi Bikle en ‘Landscape with Stars’, ca. 1905–1908, Henri-Edmon Cross, Metropolitan Museum of Art..
Afbeelding Olympiade: ontwerp Universiteit Antwerpen
Afbeelding Onderzoekslab: ‘Ex libris van JFN, Samuel Jessurun de Mesquita, in of na 1910’, Rijksmuseum.

Overige afbeeldingen: iStock, beeldbank Universiteit Utrecht.